Dr Ruairí de Fréin - Réimsí Taighde (Interests)

Léachtóir Cúnta, Scoil na hInnealtóireachta Leictrí agus Leictreonaí, Institiúid Teicneaolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8