Dr Ruairí de Fréin - Múinteoireacht (Teaching)

Léachtóir Cúnta, Scoil na hInnealtóireachta Leictrí agus Leictreonaí, Institiúid Teicneaolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8

Current classes

  • COMM2108 Digital Communications 1 (Autumn)

  • COMM4605 Communications Networks 2 (Autumn)

  • CCNA